Videók

Média-megjelenésekÍrjon nekünk!

Név:

E-mail:

Képgaléria:
Postacím: 7621 Pécs, Mária u. 8. (Ferling PR Kft.)
Telefon: (72) 512-370
Fax: (72) 512-378
E-mail: titkarsag@biomasszaeromuvek.hu
Hivatalos ügyintézés helye:
Bakonyi Erőmű Zrt.
8401 Ajka, Gyártelep Pf. 134.

Bakonyi Erőmű Zrt.

Általános bemutatkozás

A Bakonyi Erőmű Zrt. szerepe elsősorban nem a villamos energia piacon - mivel kapacitása országos szinten nem tekinthető jelentősnek - hanem a környező város és iparterület hőenergia igényeinek kielégítésében vált meghatározóvá. Társaságunk több mint egy évtizedes tevékenységével, a korábbi évekhez hasonlóan, jelentősen hozzájárult a térség gazdasági fejlődéséhez.

A szükséges tüzelőanyagok jelentős részét a környező erdőgazdálkodóktól szerezzük be, ezért számukra biztos jövedelemforrás keletkezik, amely fedezetet teremt az erdőtelepítési és megújítási programok végrehajtására.

A megújuló energiaforrások felhasználásával társaságunk jelentősen csökkentette kéndioxid kibocsátását és jelentős eredményeket ért el az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése terén, mert a biomassza felhasználás CO2 semleges.

Haladunk azon az úton, amelyre a környezetvédelmi szabályzók tereltek minket. Folytatjuk a környezetbarát tüzelőanyagok felkutatását, tovább fejlesztjük berendezéseinket a szennyezőanyagok kibocsátásnak csökkentése, a természet védelme, megóvása érdekében.

Történeti áttekintés

Bakonyi Erőmű Részvénytársaság az állam által 1992. január 1-jével alapított társaság, amely az ajkai és az inotai erőművekből álló Bakonyi Hőerőmű Vállalat átalakításával jött létre. A bánya-erőmű integrációval a Veszprémi Szénbányák F.A. Ajkai Bányaüzeme 1993. április 1-jével, a Balinkai Bányaüzeme 1994. január 1-jével apportálással a társaság részévé vált. A társaság működésében meghatározó szerepet játszó - még ma is működő - Ajkai Erőmű a villamosenergia-piac privatizációjának keretében az 1948-as államosítás után 40 évvel, 1998-ban került ismét magánkézbe.

Az évezredváltást követően - elsősorban környezetvédelmi okok miatt - a társaság leállította 50 évnyi működés után az Inotai Erőművet, amelyet követően fokozatosan bezárta mélyművelésű barnaszén bányáit, köztük a 139 éves múltra visszatekintő ajkai bányákat.

A II. világháború alatt, 1943-ban helyezték üzembe a ma is termelő Ajkai Erőművet, amely szerepe napjainkra nem a villamosenergia-piacon - mivel kapacitása országos szinten nem tekinthető jelentősnek - hanem a környező város és iparterület hőenergia igényének kielégítésében vált meghatározóvá.

Társaságunk jelentős hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, amely kapcsán az 1980-as években végrehajtott kazán-rekonstrukciós munkákkal párhuzamosan megépítésre kerültek a pernyeleválasztók. Az 1990-es évek első felében - igazodva az egyre szigorodó környezetvédelmi követelményekhez - megtörtént a kazánok hibrid-fluid tüzeléstechnikai átalakítása.

A szigorú környezetvédelmi előírásokra való felkészülés során - mint egyik jövőbeni fejlesztési lehetőség - Inotai Erőmű telephelyen a társaság üzembe helyezte az ország első szélturbináját 2000. december 15-én.

A 2005. január 1-jén hatályba lépő környezetvédelmi előírások újabb kihívás elé állították a társaságunkat, amelyből kiutat a megújuló energiaforrások felhasználása jelentett. Az erőmű átalakítása biomassza tüzelőanyag fogadására megtörtént 2004. évre, amelyet követően társaságunk fokozatosan növelte az erdészeti termékek, valamint a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban keletkező melléktermékek tüzelőanyagként történő felhasználását.

Vezetők

Németh Frigyes
vezérigazgató
88/211-355

Cégkapcsolat

Bakonyi Erőmű Zrt.
8401 Ajka, Gyártelep Pf. 134. +36 88/211-355
www.bakonyi.hu

Fejlesztési elképzelések

1. Működés fenntartása a meglevő berendezések fejlesztésével, tüzelőanyag váltással Pakura helyett gáz

Az erőműben jelenleg működő öt kazán üzemét a jövőben is fenn kívánjuk tartani. Az eddig alkalmazott pakura gyújtó- és támasztótüzelést, a szükséges átalakítások után, gáztüzeléssel váltottuk fel. Környezetvédelmi szempontból, a kisebb környezetterhelés miatt, az átalakítás nagyon kedvező hatással van a térség légállapotára.

Szén helyett fa

Az elkövetkezendő időszakban, biomassza tüzelésen alapuló kondenzációs villamosenergia termeléssel számolunk. Hibrid-fluid (szénpor- és fluid tüzelést együttesen alkalmazó) kazánokba szénpor helyett fa-, faipari melléktermék-, erdészeti melléktermék-aprítékot adagolva a tüzelőberendezés csekély mértékű átalakításával lehetővé válik a biomassza erőművi energetikai felhasználása. A berendezés és tüzelési mód lehetővé teszi szén és biomassza változó aránya mellett is az erőművi követelményeknek megfelelő hatásfokot, rendelkezésre állást, szabályozhatóságot az emissziós határértékek alatti károsanyag kibocsátást. A projekt legnagyobb mértékben a tüzelőanyag előkészítő rendszert érintette. Létre kellett hozni az új tüzelőanyag beszerzésének, beszállításának, tárolásának, előkészítésének logisztikai rendszerét. Kisebb mértékben módosultak a tüzelőanyagot a kazánba juttató berendezések és a kazán levegő-füstgáz rendszere.

2003 év második felében elkezdtük a biomassza fogadásához, tárolásához és előkészítéséhez szükséges létesítmények, berendezések építését. Az új tüzelőanyagnak megfelelően átalakításra, kiegészítésre kerültek a 11-12. kazánok tüzelőanyag ellátó berendezései és tüzelési rendszerei. A teljes rendszer 2004. február 2-től üzemszerűen működik.

Az átalakítást követően az erdészeti-, ipari- és mezőgazdasági eredetű alapanyagok termikus hasznosításával biztosítani tudjuk gazdasági- és környezetvédelmi céljaink megvalósítását. Mivel a szükséges tüzelőanyag mennyiséget a környező erdőgazdálkodóktól szerezzük be, ezért számukra az átállás biztos jövedelemforrást jelent, és egyúttal erdőtelepítési és megújítási program végrehajtására ösztönöz, biztosítja annak pénzügyi feltételeit.

A megújuló energiaforrások felhasználásával a biomassza alacsony kéntartalmának köszönhetően jelentősen csökkenteni tudjuk a kén-dioxid kibocsátásunkat.

Hasonlóan kedvező hatással számolunk a fosszilis tüzelőanyagok elégetése kapcsán képződő üvegházhatású gázok terén, mivel a biomassza tüzelés CO2-semlegesnek számít.

A biomassza fogadás, tárolás, előkészítés területén munkahelyet tudtunk biztosítani a bányabezárás következtében munka nélkül maradt dolgozók egy részének.

Hazai helyett import szén

A hazai szenek magas kéntartalma miatt az SO2 határérték betartása kéntelenítőt igényel. Ilyen berendezést az a társaság épít, amely képes a létesítés és üzemeltetés költségeit a villamos energia és a hő árában érvényesíteni.

A hőszolgáltatást és kapcsolt villamos energia termelést, valamint az önfogyasztás kielégítésére szolgáló kondenzációs termelést három kazánnal alacsony kéntartalmú import szén felhasználásával végezzük.

Az elvégzett mérések azt mutatják, hogy az erőmű kazánjai import szén tüzelése, gáz támasztótüzelés illetve biomassza hasznosítása mellett meg tudnak felelni az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásoknak.

2. Új erőművek építése Kombinált ciklusú gázturbinás erőmű építése Ajkán

Társaságunk 1997-ben kezdte meg egy korszerű, kombinált ciklusú gáztüzelésű erőmű építésének az előkészítését. Ezt a beruházást egyrészt a város, valamint az ipari nagyüzemek hőfogyasztása, elsősorban a timföldgyár hőigénye tette szükségessé. A projekt megvalósítását sokáig késleltette a régi törvények és a villamos energia piacon várt nyitás közötti ellentmondás, azonban az új Villamos Energia Törvény megjelenésével ezek az akadályok elhárultak. Így folytatni tudtuk az engedélyezési folyamatot.

A projektköltségek optimalizálása miatt felülvizsgáltuk azokat a berendezéseket, amelyek alkalmasak lesznek a beruházás kapcsán hosszabb távú üzemeltetésre, valamint ezzel összefüggésben hűtőházakat újítottunk fel.

Az építés alapja a létesítési engedély, aminek előfeltétele a környezetvédelmi engedély megszerzése, amivel társaságunk már rendelkezik. További feltétel a szakhatóság engedélyek beszerzése, valamint az érintett térségben a projekt lakossági elfogadtatása. A KCE projektre már az Egységes Környezethasználati Engedélyt is megszereztük.

A közösségtájékoztatási folyamat eredményes lezárása és a szakhatósági engedélyek beszerzése után Létesítési Engedély kérelmet nyújtottunk be Magyar Energia Hivatalhoz, mely a Létesítési Engedélyt 2004 novemberében kiadta.

Az inotai telephely hasznosítása

Az Inotai Erőmű leállítása után tovább folytatjuk a telephely hasznosítási lehetőségeinek az elemzését. Jelenleg egy szén- vagy gáztüzelésű, körülbelül 3-400 MW teljesítményű villamos energia termelő egység telepítését vizsgáljuk, mely természetesen meg fog felelni az európai környezetvédelmi normáknak.

Az oldal tetejére
Vissza
lablec