Írjon nekünk!

Név:

E-mail:

Képgaléria:

Videók

Postacím: 7621 Pécs, Mária u. 8. (Ferling Kft.)
Telefon: (72) 512-370
E-mail: titkarsag@biomasszaeromuvek.hu
Hivatalos ügyintézés helye:
Pannon Hő Kft.
7630 Pécs, Edison u. 1.

Környezetvédelem - Éghajlatvédelem

Az EU Bizottság 2008. jan. 23.-i klíma/energia csomagjába tartozó jogszabály-tervezetek és hatásvizsgálati tanulmány magyar változatai

Bizottsági szám

Megnevezés

COM(2008)11 Közlemény: Nemzeti Energia-hatékonysági Akciótervek első értékelése
COM(2008)13 Közlemény: Fenntartható villamosenergia-előállítás fosszilis tüzelőanyagokból – Korai Bemutató Projektek Támogatása (CCS)
COM(2008)16 Javaslat: az üvegházgáz (ÜHG) kibocsátás kereskedelmi rendszert (EU ETS) szabályozó 2003/87/EK Irányelv módosítása, tervezet
COM(2008)17 Javaslat: a Parlament és a Tanács Határozata a tagállamok EU ETS-en kívüli ÜHG kibocsátásainak 2020-ig történő csökkentéséről, tervezet
COM(2008)18 Javaslat: a széndioxid geológiai tárolására, továbbá a 85/337/EGK, 96/61/EK, 2000/60/EK, 2001/80/EK, 2004/35/EK, 2006/12/EK irányelvek és az 1013/2006 Rendelet módosítására vonatkozó Irányelv, tervezet
COM(2008)19 Javaslat: a megújuló energiaforrások részarányának növelésére vonatkozó Irányelv, tervezet
COM(2008)30 Közlemény: „20 meg 20 2020-ig” – Klímaváltozás – Európa lehetőségei
- Közösségi Iránymutatás a környezeti célú állami támogatások tárgyában


Állami támogatás: a környezetvédelmi célú állami támogatásokról szóló iránymutatás – gyakran feltett kérdések
A 2020-ra kitűzött uniós célok végrehajtására irányuló a klíma/energia intézkedéscsomagot kísérő hatásvizsgálat


IPCC – Hazánkban ülésezett a Nobel-díjas testület: mit tehetünk a klímaváltozás mérsékléséért?

Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete, az IPCC 2008. április 9-10-én ült össze Budapesten, először azóta, hogy a 4. klímaváltozásról szóló átfogó értékelő jelentését megjelentette.

A tavaly év végén kiadott IPCC jelentés óta nemzetközi szinten, tudományosan elfogadottnak számít az éghajlatváltozás ténye. A testület korábban óvatosabban fogalmazó kutatói szerint a múltbéli megfigyelések és tudományos tények alapján ma már nincs helye semmiféle kételynek az emberi tevékenység és a klímaváltozás összefüggéseivel kapcsolatban.

A tudományos testület máris elkezdte a következő jelentésre való felkészülést, a Budapesti találkozón mindenekelőtt a jövőre vonatkozó terveket egyeztették. A plenáris ülés legfontosabb eredménye, hogy megállapodtak, hogy a következő, ötödik jelentés elkészítését megkezdik, melynek megjelenése legkorábban 2014-ben várható. Az eddigi munkacsoport szerkezetet változatlanul hagyják, és 2010-re egy külön dokumentumot állítanak össze a megújuló energiaforrásokról. A következő átfogó jelentésben nagyobb hangsúlyt kapnak majd a regionális vonatkozások és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás, valamint új klímaváltozási forgatókönyveket is figyelembe fognak venni.
További újdonság a nálunk elfogadott legújabb dokumentum, mely az éghajlatváltozás vizekre gyakorolt hatását vizsgálja.

Az idén 20 éves testületben több mint 2500 tudós dolgozik világszerte, munkájukat a tavaly elnyert Béke Nobel-díj óta nagy médiaérdeklődés övezi. Budapesten több mint 300 tudós gyűlt össze, és az IPCC elnöksége a technikai egyeztetések mellett több nyilvános megjelenésre, sajtótájékoztatóra és nyilatkozatra is időt szakított. Ezek egyikén Dr Rajendra Pachauri, a szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy annak érdekében, hogy a melegedés ne haladja meg a már veszélyes 2 °C-os mértéket, a fejlett országoknak 2020-ig 10-40 %-kal csökkenteniük kell az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ez egybevág az EU 2020-ra kitűzött 20-30%-os csökkentési célkitűzéseivel, melyből Magyarországnak is ki kell vennie a részét.

Az IPCC véleménye szerint a veszélyes éghajlatváltozás elkerüléséhez a légköri szén-dioxid koncentráció emelkedésének globálisan 2015-ig el kell érnie a tetőpontot, majd csökkennie kell. Nincs tehát idő késlekedni, a célt energiatermelésünk és felhasználásunk fokozatos átalakításával, elsősorban a klímavédelem szempontjából tiszta technológiák (megújuló energiaforrások) alkalmazásával és az energiahatékonyság növelésével lehet elérni.

Az esemény apropóján megrendezett éghajlatváltozási konferencián elhangzottak szerint ahhoz, hogy a globális CO2 kibocsátás növekedését megfékezzük, az energiaszektor átalakításán kívül nagy lépéseket kell tenni világszerte a közlekedés/szállítás terén is. Hatékonyabb üzemanyag termeléssel, alternatív üzemanyagok használatával, hatékonyabb gépjárművekkel és klímabarátabb közlekedési rendszer (közösségi közlekedés, kerékpározás) támogatásával kell csökkenteni a kibocsátásokat. A lakosságnak óriási szerepe lesz ebben a folyamatban, hiszen a magyarországi CO2 kibocsátás körülbelül egyharmada származik közvetlenül ebből a szektorból. Ugyanakkor egy friss tanulmány szerint a lakáscélú épületekhez kapcsolódó energiahatékonyságra fordított beruházások költségei 10 éven belül megtérülnek. Mindenki részese lehet tehát a globális probléma megoldásának - használjuk ki azokat a lehetőségeket, melyek egészségünkre, a környezetre és pénztárcánkra is jó hatással vannak! (forrás: http://www.energiaklub.hu/hu/hirek/?news=575)
Az oldal tetejére
lablec